hero2

دانیال

دانیال
ساخته شده در 1398/11/24
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

هدف من

جور کردن منبع درآمد حلال

سلام

اگر حمایت می کنید که بسیار ممنونم ولی اگر حمایت نمی کنید بازم ممنونم.

چرا؟

چون حتما من شایسته حمایت شما نیستم

ولی خواهشا حمایت کنید

چاکریم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند