hero2

دریافت مبالغ(حمایت‌ها و مبلغ دوره‌ها)

دریافت مبالغ(حمایت‌ها و مبلغ دوره‌ها)
ساخته شده در 1400/4/08
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

سلام. من امیر مهدی صالحی هستم و در یوتیوب، در حوزه آموزش یوتیوب فعالیت می‌کنم. 


چرا من در حامی باش هستم؟

من برای دریافت مبالغ دوره‌ها و حمایت‌ها در حامی باش هستم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند