hero2

دارکست

دارکست
ساخته شده در 1400/12/12
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

دریا فرشاد هستم. کارشناس و کارشناس ارشد روانشناسی، پژوهشگر، درمانگر و نویسنده.
دارکست در زمینه‌ی آگاهی بخشی از دانش روانشناسی پادکستی رو تولید کرده که شمارو در مسیر شناسایی و شناخت درمانگر و رویکردهای درمانی راهنمایی کنه. همزمان هم با زندگی و نظریات افراد بزرگ آشنا می‌شید.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

علت اینکه دارکست به حمایت مالی مخاطبینش نیاز داره، صرفن در جهت تداوم پادکسته. جمع آوری اطلاعات، پژوهش و نوشتن محتوا برای تولیدکننده آن، امری هزینه‌بر و زمان بر هست. 
حمایت مالی شما، به من، دریا فرشاد، کمک میکنه که با انرژی بیشتری داشته‌های دانش‌م رو با شما به اشتراک بذارم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند