hero2

حمایت از Kobsmeme🤝🏼

حمایت از Kobsmeme🤝🏼
ساخته شده در 1400/3/16
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

تبلیغات هعیک🤝🏼

به میولا که🗿🤝🏼♥️

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من یه آدم معمولی مثل خودتون هستم که برای خندوندن شماها میم درست میکنم به امید اینکه لبخند روی لب هاتون بیارم(ای جان لب هاتون🤝🏼)


چرا من در حامی باش هستم؟

چون هزینه های تبلیغات خیلی زیاده و ما سعی داریم محتوامونو روز به روز بهتر کنیم به کمک شماها نیاز داریم♥️البته توجه کنید یه امر اختیاریه و همین که مارو دنبال میکنید یه دنیا ارزش داره😉

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند