حمایت از Kobsmeme🤝🏼

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    من یه آدم معمولی مثل خودتون هستم که برای خندوندن شماها میم درست میکنم به امید اینکه لبخند روی لب هاتون بیارم(ای جان لب هاتون🤝🏼)


    چرا من در حامی باش هستم؟

    چون هزینه های تبلیغات خیلی زیاده و ما سعی داریم محتوامونو روز به روز بهتر کنیم به کمک شماها نیاز داریم♥️البته توجه کنید یه امر اختیاریه و همین که مارو دنبال میکنید یه دنیا ارزش داره😉

درحال بارگذاری صفحه...