hero2

داستان شب

داستان شب
ساخته شده در Invalid date
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من محمدامین چیت‌گران هستم و «داستان‌شب» اولین پادکست من است. برای پنج سال هر شب یک داستان کوتاه صوتی برای مخاطبین منتشر کردم.


چرا من در حامی باش هستم؟

در جهان هستی، میلیاردها صدا وجود دارد و داستان‌شب یکی از آن‌هاست. هر یک از مخاطبین برای ما مهم هستند. ما نمی‌توانیم اصلی را فراموش کنیم که می‌گوید هیچ مجموعه‌ی فرهنگی بدون حمایت مخاطبین سرپا نمی‌ماند. از شما ممنونیم که ما را حمایت می‌کنید.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند