درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    من حسام الدین علی ابادی هستم و نقد کننده و یوتوبر هستم. در حال حاظر ویدیو از داستان بازی و نکاتشان می سازم و نقد می کنم اما شاید در آینده دست به کار های بزرگ تر بزنم.


    چرا من در حامی باش هستم؟

    عشقت کشید دونیت کن.

درحال بارگذاری صفحه...