hero2

حمایت مالی از داستان سرا

حمایت مالی از داستان سرا
ساخته شده در 1402/5/28
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

خرید مدرن وارفر 3 برای تولید محتوا

بچه ها اگر پارت اول دونیت پر بشه جتمی بازی می خرم و گیم پلی و داستانش می سازم.

 

 

چرا من در حامی باش هستم؟

عشقت کشید دونیت کن. اگر پارت اول مدرن 3 پر بشه حتمی بازی می خرم و گیم پلی و داستانش برای شما قرار خواهم داد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

1,500,000 تومان - خرید میکروفن


تعداد 100