hero2

کمپین دستگرمی

کمپین دستگرمی
ساخته شده در 1399/9/03
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ما در پادکست «دست کست» با توجه به دغدغه‌ای که در مورد #دست داریم، اقدام به طراحی یک کمپین مسئولیت اجتماعی با محوریت دست کودکان کار و دیگر افرادی که زندگی و کار خود را به ناچار با خیابان پیوند داده‌اند، کرده‌ایم.

در واقع با بافتن دستکش توسط خانم‌های سرپرست خانوار و رساندن دستکش به دست افرادی که ذکر شد، سهم کوچکی از مسئولیت اجتماعی خود را در قبال این عزیزان ایفا خواهیم کرد.


چرا من در حامی باش هستم؟

این صفحه برای راحتی کسانی‌ست که دوست دارند در این کمپین اجتماعی حضور داشته باشند و با تامین منابع مالی به اجرای هرچه بهتر این کمپین کمک کنند تا در نهایت به گرم شدن دست‌های بیشتری منجر شود.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند