hero2

dd11

dd11
ساخته شده در 1401/1/07
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من dd11 هستم و گیمر ماینکرافتم

از نظر من ماینکرافت بهترین بازیه و توش خیلی پرو ام

چرا من در حامی باش هستم؟

برای اینکه من به عنوان یه گیمر ماینکرافت به کمک مالی نیاز دارم

پس منو دونیت کنید

با تشکر بای گایز :)

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند