hero2

دیزاین لایف

دیزاین لایف
ساخته شده در 1399/3/03
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

دیزاین لایف برای به اشتراک گذاری دغدغه های شخصی در حوزه طراحی صنعتی ساخته شد. با گذشت زمان، اشتراک گذاری مطالبی که روزانه باهاشون برخورد میکردم برای مخاطبین جالب تر شد و در حال حاضر هنوز در این مرحله هستیم.


چرا من در حامی باش هستم؟

به دنبال اثبات و ارزش دادن به کار و انرژی‌ای که میذارم هستم‌ و انگیره‌ای برای ادامه، این هم بی اثر نیست که در حال حاضر راه بهتری به ذهنم نمیرسه :)

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند