hero2

پادکست دیدن

پادکست دیدن
ساخته شده در 1401/5/29
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من امیر لطیفی هستم. دو سالِ پیش اولین قسمتِ پادکستِ دیدن را منتشر کردم و از تاریخِ فلسفه گفتم. همراه با مخاطبانی مشتاق از تالس شروع کردم و به سقراط و افلاطون و ارسطو رسیدم. تا اینجا دیدن در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار بار شنیده شد. این سفر ادامه دارد. به‌زودی شانزدهمین قسمت منتشر می‌شود.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

تهیه و انتشارِ پادکستِ دیدن هزینه‌‌های پیدا و پنهانِ مختلفی دارد. کمک‌های مالیِ شما، به هر مقداری، می‌تواند برای من در این سفرِ دور و دراز دلگرم‌کننده باشد.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند