hero2

پادکست دیدن

پادکست دیدن
ساخته شده در 1402/10/21
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

موتورِ متحرکه‌ی من در انتشارِ دیدن علاوه‌ ذوقِ شخصی و بازخورد و حمایت‌های دلگرم‌کننده‌ی شماست. دیدن رایگان است و رایگان باقی خواهد ماند، اما  انتشارش علاوه بر نیاز به فراغت جهت مطالعه و نگارش و ضبط، هزینه‌های پیدا و پنهانِ مادی هم دارد. استمرارِ دیدن تنها با حمایتِ شما شدنی است. از طریقِ حامی‌باش می‌توانید به هر میزانی که مایلید از دیدن حمایت و راه را هموارتر کنید.

با دوستی،
امیر

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند