hero2

دایجست رو حمایت کنید🤘

دایجست رو حمایت کنید🤘
ساخته شده در 1400/5/05
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

دایجست یکی از بزرگترین پیج های کمیکی ایران هست که نزدیک دو سال هست داره فعالیت میکنه تو عرصه کمیک و بیش از400 مقاله گذاشته

چرا من در حامی باش هستم؟

برای بهتر کردن پیج و گروه

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند