hero2

آموزش رایگان دیجیتال مارکتینگ و فروش

آموزش رایگان دیجیتال مارکتینگ و فروش
ساخته شده در 1400/1/26
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ما در این آکادمی بهترین رویدادهای جهانی را به برای ایرانیان به زبان فارسی و کاملا رایگان برگزار می‌کنیم. همچنین مدیران ارشد شرکت های بزرگ ایرانی نیز به ما در این مسیر کمک می کنند. 

چرا من در حامی باش هستم؟

رویدادهای خارجی تمام به زبان انگلیسی و در خارج از کشور برگزار می‌شود. اما ما فرایندی را طراحی کرده‌ایم که تسوط آن همه ایرانیان به طور کاملا رایگان  به این منابع آموزشی کاملا به روز دسترسی داشته باشند. اما برگزاری این رویدادها چه به صورت مجازی و به چه به صورت فیزکی نیازمند هزینه اجرایی، تبلیغاتی و... است. بر همین اساس ما توسط درگاه حامی باش می‌خواهیم برای هرچه بهتر برگزار شدن رویدادها حمایت‌های مالی جذب کنیم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند