hero2

دغدغه ایران

دغدغه ایران
ساخته شده در 1400/12/25
11
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

محمد فاضلی، جامعه‌شناس و نویسنده کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام «دغدغه ایران» و همکارانش در «پادکست دغدغه ایران» درباره توسعه و مسائل توسعه ایران، محتوا تولید می‌کنند. 

چرا من در حامی باش هستم؟

ما از طریق جذب حمایت مالی در سایت حامی باش به دنبال تداوم و پایداری فعالیت‌مان در تولید پادکست دغدغه ایران هستیم. 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

11 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند