hero2

درتی مایند🧊🚬

درتی مایند🧊🚬
ساخته شده در 1401/10/13
7
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

سلام درتی مایندم عضو افتخاری ایلومیناتی

 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

7 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

15,000 تومان - برام یه پفک بخر🥸🫶


تعداد بی نهایت
69,000 تومان - پرک کثیف 👺

برای اطلاع کامل از این امتیاز به چنل تلگرامی زیر مراجعه کنید

DirtyPerk@


تعداد 35