شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • دوگاه چیست و چه فعاليتی می کند؟

    دوگاه لیست پخشی هست متشکل از موسیقی ایرانی که قطعات را با عشق در کنار یکدیگر می آورد، موسیقی در دوگاه اصالت دارد، روح دارد و حال خوبتان را افزون می کند.


    چرا دوگاه نیاز به حمایت دارد؟

    علی رغم اینکه دوگاه رایگان منتشر می شود، و رسالت آن رساندن موسیقی خوب به گوش مخاطبان است، اما حمایت شما منجر به بالا رفتن کیفیت ساخت و نشر آن خواهد شد.

درحال بارگذاری صفحه...