hero2

دوگاه | Dogah

دوگاه | Dogah
ساخته شده در 1399/7/02
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

دوگاه چیست و چه فعاليتی می کند؟

دوگاه لیست پخشی هست متشکل از موسیقی ایرانی که قطعات را با عشق در کنار یکدیگر می آورد، موسیقی در دوگاه اصالت دارد، روح دارد و حال خوبتان را افزون می کند.


چرا دوگاه نیاز به حمایت دارد؟

علی رغم اینکه دوگاه رایگان منتشر می شود، و رسالت آن رساندن موسیقی خوب به گوش مخاطبان است، اما حمایت شما منجر به بالا رفتن کیفیت ساخت و نشر آن خواهد شد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند