hero2

دلار باکس

دلار باکس
ساخته شده در 1401/5/17
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

خرید میکروفون

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من محمدرضا پارتاریان هستم و تقریبا دو سال هستش که در زمینه ارز دیجیتال فعالیت می کنم.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند