hero2

کتاب صوتی کنترل دوپامین

کتاب صوتی کنترل دوپامین
ساخته شده در 1403/3/08
2
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

پس انداز دوران سربازی برای مهاجرت

– عمر خود را دان غنیمت با تلاش و پشتکار

گنج خوشبختی برای آدم بیکار نیست. --

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

یک سرباز وظیفه که هدفش رشد است.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

2 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند