hero2

دوردورپادکست

دوردورپادکست
ساخته شده در 1399/9/09
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

تجهیز استودیو

تجهیز استودیو

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

دور دور پادکست روایتی متفاوت از پیرامون ما . ما در دوردور پادکست سعی داریم هر دو هفته یک اپیزود جنجالی از پرونده های سرقت های قرن و اتفاقات هیجانی منتشر کنیم


چرا من در حامی باش هستم؟

ساخت پادکست علاوه بر هزینه های زیاد نیاز به حمایت شما عزیزان دارد با حمایت از ما ، مارا در ادامه راه حمایت نمائید

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند