hero2

دوزیست

دوزیست
ساخته شده در 1399/5/24
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

جمعی از دوستداران ادبیات و سینما هستیم که دغدغه فرهنگی داریم. فعالیت ما در حوزه کتاب و فیلم هست. اما نه معرفی و نقد، بلکه کار ما کانسپت محور هست. یعنی موضوعی را انتخاب و پردازش می‌کنیم و به بهانه آن موضوع، به کتابها و فیلمهای مرتبط سرک می‌کشیم. محتوای تولید شده به صورت متن و یا مصاحبه‌های ویدیویی هست که در صفحه ما انتشار داده می‌شود.

چرا من در حامی باش هستم؟

اگر حمایت شویم، چه مالی و چه معنوی، قادر هستیم از امکانات بیشتر و حرفه‌ای تر در کار استفاده کنیم. چالش جدی کار ما در ابتدا محدودیت مالی بود و همین موضوع باعث شد به کیفیتهای نازل در کارهای تصویری رضایت دهیم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند