حامیان

ترتیب نمایش بر مبنای : تاریخ | مبلغ
 • زهرا پناهی

  18,000 T

 • Gyomei Himejima

  30,000 T

 • اوچیها ایتاچی

  5,000 T

 • آرمین آرلرت

  5,000 T

 • Lucifer

  5,000 T

 • tobi

  6,985 T

 • gojo6_9

  20,000 T

 • Obito

  10,000 T

 • مادارا اوچیها

  7,000 T

 • ساسكه اوچيها

  45,000 T

 • جیرایا

  10,000 T

 • N.F

  10,000 T

 • لایت یاگامی

  7,000 T

 • ساکورا

  50,000 T

 • هیناتا هیوگا

  50,000 T

 • gojo6_9

  50,000 T

 • اوروماکی بوروتو

  7,385 T

 • Kumatsu

  1,000 T

 • ایتاچی

  10,000 T

 • دیو

  5,000 T

 • اوچیها ایتاچی

  10,000 T

 • هیسوکا

  5,000 T

 • Orichiamru

  5,000 T

 • Kakashi

  5,000 T

 • نارا شیکامارو

  5,000 T

 • میکاسا

  10,000 T

 • HICAMPAIDAR

  20,000 T

 • گارا

  5,000 T

 • ساسکه اوچیها

  15,000 T

 • اوزوماکی ناروتو

  10,000 T

 • علی رضا

  15,000 T

 • مهدی

  5,000 T

 • مهدیس

  10,000 T

درحال بارگذاری صفحه...