hero2

دکتر پین

دکتر پین
ساخته شده در 1402/6/16
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

نیازمندی پزشکان

دکتر پین مرجع اصلی نیازمندی پزشکان عمومی و متخصص، آگهی کاریابی و استخدام، دندانپزشکان، داروسازان، پرستاران و کادر درمان ایران.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

برای ارائه خدمات بهتر و ادامه دادن به روند خدمات رایگان برای پزشکان عزیز

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند