hero2

حمایت مالی داب پلاس | DubbPlus

حمایت مالی داب پلاس | DubbPlus
ساخته شده در 1400/8/15
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

دمن کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

کانال ما که از امسال شروع به فعالیت کرده ‌، در حوزه سینک های اختصاصی دوبله های مختلف VOD ها کار میکند و خدماتش را با بالاترین کیفیت به چشمان شما ارزانی میدارد. 

چرا من در حامی باش هستم؟

برای متداوم بودن این روند و حتی بیشتر شدن فعالیت کانال و دلگرمی به مدیران شما میتوانید هر چه در توان دارید از طریق این سامانه به ما پرداخت کرده و باعث پیشرفت ما شوید. 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند