hero2

ایزی‌پادکست

ایزی‌پادکست
ساخته شده در 1399/10/03
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

در ایزی‌پادکست، پادکست‌های فارسی رو معرفی می‌کنیم، حمایت می‌کنیم، بررسی می‌کنیم و همچنین نقد


چرا من در حامی باش هستم؟

در حامی باش هستم تا شما اگه دوست داشتین بتونین از ایزی‌پادکست حمایت کنین و ما رو در راه حمایت از پادکست فارسی کمک کنین

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند