hero2

ابراهیم عابدینی مقدم

ابراهیم عابدینی مقدم
ساخته شده در 1399/2/08
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

کمک به ارتقای شغلی پرستاران

بخشی از هدف من و گروهم پردازش ایده هایی است که به موجب آن سطح شغلی اعضای کادر درمان کشور عزیزمان و به خصوص پرستاران ارتقا پیدا می کند. از آن جایی که قانون حمایت از طرح و ایده ها به صورتی که باید در کشور ما رعایت نمی شود از بیان اهداف خود معذوریم. اما با جمع آوری حمایت های شما در نهایت  به صورت پیام خصوصی کار ها و کمک های انجام شده را به اطلاعتان می رسانیم

به زودی ....

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند