hero2

کمک به تهیه بسته های آموزشی برای شروع سال تحصیلی

کمک به تهیه بسته های آموزشی برای شروع سال تحصیلی
ساخته شده در 1400/6/09
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ما چندتا معلم هستیم که تصمیم گرفتیم برای دانش آموزان مستعد مناطق محروم بسته های کمک آموزشی تهیه کنیم. این بسته ها شامل فیلم های آموزشی که در یک سال اخیر تهیه کرده ایم و تعدادی کتاب کمک درسی ( درسنامه / تست ) میشود که بخشی از این کتاب ها توسط دانش آموزان سال های گذشته اهدا شده اند و کتابهایی هستند که نو یا در حدنو بوده اند و برای تکمیل پکیج ها از کمک های مالی نیز استقبال خواهیم کرد.


چرا من در حامی باش هستم؟

حمایت های شما صرف تهیه کتاب های کمک آموزشی پایه های هفتم تا دوازدهم خواهد شد. همچنین با برخی از موسسات آموزشی صحبت شده است تا تخفیف مناسبی برای این کار درنظر گرفته شود.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند