شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

  برای بزرگتر شدن خانوادمون

  و کمک برای افتادن اتفاقا خیلی جذاب و بزرگ

  به کمک های شما نیاز داریم

  حتی کوچک❤️

  چرا من در حامی باش هستم؟

  در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

درحال بارگذاری صفحه...