hero2

موسسه خیریه الهه نور

موسسه خیریه الهه نور
ساخته شده در 1400/4/23
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

ما کی هستیم و چه فعاليتی می کنیم؟

موسسه خیریه الهه نور با استعانت از خداوند متعال فعالیت خود را در سال 1392 با اخذ مجوز قانونی و رسمی از سازمان بهزیستی استان گیلان به شماره 934/98/37889 و شماره ثبت 887 و اداره ثبت شرکت ها ثبت گردید. خیریه الهه نور در حوزه حمایت از دانش اموزان بی سرپرست و بدسرپرست و زنان سرپرست خانوار فعالیت میکند. 


چرا ما در حامی باش هستیم؟

کار خیر و نیکوکاری مفهوم جدید و نوظهوری نیست، بلکه از زمانی که انسان پا به زمین خاکی گذاشت در سرشت و ذات او وجود داشته و همیشه و در همه حال سعی در کمک و یاری به هم نوع خود داشته است. به گوشه و کنار دنیا که نگاه می‌کنیم، دنیا پر از درد و رنج آدمی است ولی به همان اندازه پر از انسان‌های شریفی است که از دردهای دیگران رنج می‌برند و فکرشان حول محور کمک به انسان‌های نیازمند می‌چرخد.
ما در اینجا هستیم که کمک‌ها و محبت‌های بیکران شما را مستقیماً به دست نیازمندان و دانش آموزان بی بضاعت برسانیم. شما می‌توانید گزارش‌هایی از این کمک‌ها را در سایت و شبکه های اجتماعی موسسه دنبال کنید.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند