hero2

بیو انگلیسی

بیو انگلیسی
ساخته شده در 1399/1/28
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

اهداف ما

هدف ما رونق کسب و کار و حرفه ای شدن در این زمینه است.

با حمایت از ما خدمات بهتری را برای شما ارئه می دهیم.

یک فرد تلاشگر و موفق که با هوش و خلاقیت خود هر روز 5 جمله انگلیسی زیبا را همراه با ترجمه فارسی اش را به شما یاد می دهم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

1,000 تومان - پاداش

دریافت روزانه 10 عدد جمله انگلیسی زیبا مراه با ترجمه(5 جمله بیشتر از بقیه)


تعداد بی نهایت