hero2

عرفان حسینی

عرفان حسینی
ساخته شده در 1400/5/26
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

خنیاگرم. گاهی صداهایی رو توی سرم می‌شنوم که دوست دارم بقیه هم اونا رو بشنون. 

من هنرمندم، فروشنده نیستم. دوست ندارم چوب حراج به موسیقی‌م بزنم واسه همین این قسمت قضیه رو می‌ذارم به اختیار کسایی که علاوه بر من این اصوات رو می‌شنون. 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند