hero2

fanoospodcast

fanoospodcast
ساخته شده در 1402/7/11
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

چالاک هستم و پادکست فانوس را برای ترویج پرسشگری به کمک داستان ها و تجارب خودم میسازم. 
 

چرا من در حامی باش هستم؟

حمایت شما در توسعه فعالیت های پادکست، خرید تجهیزات و بهبود کیفیت ساخت پادکست کمک با ارزشی است

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند