hero2

فرنگشهر

فرنگشهر
ساخته شده در 1402/5/09
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

دانشجویی که رسانه خوانده ام و از سواد کم مردمم در موضوع رسانه رنج میبرم، سالهاست نظاره گرم و اکنون دل به دریای مبارزه با دروغ ها و شایعات در فضای موجود در اینستاگرام زده ام. سعی دارم تا نگاه شما را نسبت به جهان واقع بینانه تر کنم. اگر دغدغه هایتان با من اشتراکی دارد، از من حمایت کنید


 

چرا من در حامی باش هستم؟

برای آگاهی بخشی بیشتر به افرادی بیشتر ، به پول تبلیغ نیاز دارم، از طرفی حاضر نیستم تبلیغی را بپذیرم که نفع شما در آن نباشد، حمایت شما از صفحه هم صرفاً خرج تبلیغ خود پیج در دیگر پیج ها می شود.پولی که برای آگاهی مردم صرف شود، ارزشمندترین پول است. در حفظ و حراست ازآن خودم را مسئول میدانم. دایرکت پیج پر است ازدرخواست تبلیغات محصولات دروغین و پیج های بی خاصیت که به احترام اعتماد شما، از پذیرش آنها صرفه نظر میکنم. 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند