hero2

فرهاد حیدری پلاس

فرهاد حیدری پلاس
ساخته شده در 1400/1/08
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

در صفحه خودم در اینستاگرام فعالیت میکنم

آنچه که فکر میکنم میتونه به رشد فردی کمک بکنه و خودم تجربه کردم رو به اشتراک خواهم گذاشت

معتقدم  رشد فردی هر انسانی از دو بعد ممکن خواهد شد

ذهن و بدن  همگام با هم .

🍃


من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند