hero2

پادکست فیکشن / Fiction

پادکست فیکشن / Fiction
ساخته شده در Invalid date
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ما در پادکست فیکشن سعی میکنیم هر بار یک اتفاق واقعی که در منطق هیچ کس نمیگنجه رو تعریف کنیم و از زوایای مختلف به اون اتفاق نگاه کنیم. اکثر منبع های ما منابع دست اول خارجی هستند که توسط تیم ما به صورت اختصاصی برای شما گردآوری، ترجمه و تهیه می شوند.


چرا من در حامی باش هستم؟

حضور و ادامه ی مسیر ما در فیکشن تنها با حضور و حمایت های شما میسر است و حمایت های شما ما را در راه ساخت این تحفه ی ناچیز، متعهدتر، جدی تر و مصمم تر خواهد کرد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

10,000 تومان - هیجان انگیز

ضربان قلبت رفت بالا

تعداد بی نهایت
30,000 تومان - ترسناک

تپش قلب گرفتی و عرق کردی

تعداد بی نهایت
50,000 تومان - خوفناک

زیر پتو قایم شدی

تعداد بی نهایت