درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    ما در پادکست فیکشن سعی میکنیم هر بار یک اتفاق واقعی که در منطق هیچ کس نمیگنجه رو تعریف کنیم و از زوایای مختلف به اون اتفاق نگاه کنیم. اکثر منبع های ما منابع دست اول خارجی هستند که توسط تیم ما به صورت اختصاصی برای شما گردآوری، ترجمه و تهیه می شوند.


    چرا من در حامی باش هستم؟

    حضور و ادامه ی مسیر ما در فیکشن تنها با حضور و حمایت های شما میسر است و حمایت های شما ما را در راه ساخت این تحفه ی ناچیز، متعهدتر، جدی تر و مصمم تر خواهد کرد.

درحال بارگذاری صفحه...