hero2

فیلم تاسیان / tasian

فیلم تاسیان / tasian
ساخته شده در 1399/11/01
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

درباره ما:

ما یک گروه دانش آموزی از دبیرستان دوره دوم فرزانگان ۷ هستیم.

جمعی که تصمیم گرفتن راوی رنج و درد دانش آموزی هم نوع و هم سال خودشون بشن...

حال این روزهای جهان "تاسیان"ه، ما میخوایم نمایی از این احوال رو تو قصه مون بیاریم....

پشتیبان مون بشید که نوشته مون روی کاغذ، تصویر بشه؛ که باز هم بگیم، بسازیم، و بنویسیم از حال آدمها، از رنج شون، شاید یکی با این فیلم دلش لرزید و دست یکی رو گرفت:)*پی نوشت: تاسیان به معنی حالتی ست که بخاطر نبودن کسی به انسان دست می دهد/ دل و دماغ هیچ کاری را نداشتن/ دلتنگی غریب....

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند