hero2

روزنامه فوتبالز

روزنامه فوتبالز
ساخته شده در 1400/1/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

مهدی مسعودی هستم مدیر مسئول روزنامه فوتبالز

روزنامه فوتبالز با تازه ترین خبرها از فوتبال و فوتسال زنان ایران همچنین پوشش خبر و بازی های لیگ فوتبال و فوتسال زنان و مصاحبه بازیکنان و مربیان توانسته است گامی مهم در این عرصه به عنوان اولین و تنها روزنامه تخصصی این رشته بردارد.خوشبختانه تا کنون 327 شماره از روزنامه منتشر شده است و دومین سال فعالیت فوتبالز می باشد.

چرا من در حامی باش هستم؟

هدف از حضور در این عرصه شناساندن و معرفی فوتبال و فوتسال زنان ایران است که متاسفانه در این سالها مغفول مانده است.در صورت حمایت های انجام شده تلاش خواهیم نمود تا حیطه فعالیت مان را گسترش دهیم و بتوانیم بازی های انجام شده در لیگ زنان را به صورت زنده در بستر فضای مجازی پوشش دهیم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند