hero2

fortnite.iran_official

fortnite.iran_official
ساخته شده در Invalid date
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

سی پی یوم به باد رفت و ترکید

خرید cpu

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

خودتان را معرفی کنيد و بنويسيد چه فعاليتی انجام می دهيد و چه مدت از فعاليت شما می گذرد. اينکه بتوانيد خود را در چند خط معرفی کنيد کسانی که صفحه شما را مشاهده کنند به راحتی شما را خواهند شناخت و از فعاليت شما مطمئن خواهند شد.


چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

1,000 تومان - شرمندت کردم

برو یک بسته چیپس بخر

تعداد بی نهایت
3,000 تومان - یکم بیشتر شرمندت کردم

برو چیپس و پفک بخر

تعداد بی نهایت
10,000 تومان - خیلی بیشتر شرمندت کردم

برو چیپس و ماست موسیر و پفک بخر

تعداد بی نهایت
30,000 تومان - نابودت کردم

برو شام بخور مهمون من:)

تعداد بی نهایت