hero2

helpforme

helpforme
ساخته شده در 1402/11/20
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

هدف ما آموزش در فضای مجازی بود، و بعد از مدتی تصمیم گرفتیم کار خود را گسترش دهیم.گسترش کار ما نیاز به ایجاد درآمد و حمایت دارد. تصمیم گرفتیم از طریق حامی باش عزیزانی که تمایل دارند از ما حمایت مالی کنند را در بستر فضای مجازی جمع آوری کنیم.

چرا من در حامی باش هستم؟

از آنجا که گسترش کار ما هزینه زیادی دارد و پیج درآمدی ندارد تصمیم گرفتیم از طریق این وب سایت افرادی که تمایل برای حمایت مالی از ما را دارند جذب کنیم.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

23,000 تومان - 23000 تومان

حمایت ۲۳۰۰۰ تومانی


تعداد بی نهایت
65,000 تومان - ۶۵۰۰۰تومان+جایزه

۶۵۰۰۰تومان به همراه جایزه


تعداد بی نهایت
165,000 تومان - ۱۶۵۰۰۰تومان

حمایت ۱۶۵۰۰۰ تومانی


تعداد بی نهایت
459,000 تومان - ۴۵۹۰۰۰+جایزه

حمایت ۴۵۹۰۰۰+جایزه


تعداد بی نهایت
40,000 تومان - ۴۰۰۰۰ تومانی

حمایت ۴۰۰۰۰ تومانی


تعداد بی نهایت
105,000 تومان - ۱۰۵۰۰۰ تومانی + جایزه

حمایت ۱۰۵۰۰۰ تومانی به همراه جایزه


تعداد بی نهایت
300,000 تومان - ۳۰۰۰۰۰ تومانی

حمایت ۳۰۰.۰۰۰ تومانی


تعداد بی نهایت
799,000 تومان - ۷۹۹۰۰۰ تومانی+جایزه

حمایت ۷۹۹.۰۰۰ تومانی به همراه جایزه


تعداد بی نهایت