hero2

جهاد علمی

جهاد علمی
ساخته شده در 1400/4/04
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

سلام بهار هستم یک دهه هشتادی تهرانی که تصمیم دارم با آموزش مجازی و حضوری دروس و هنر ها توسط خود و دوستام به بقیه کمک کنمچرا من در حامی باشم

چون به کمک نیاز دارم که بتونم بستر خوب رو در اختیار بچه های که میخوان پیشرفت کنن قرار بدم 


من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند