hero2

گیم باز

گیم باز
ساخته شده در 1399/2/13
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من مسعود هستم و عاشق گیم هستم و محتوای گیمی تولید می کنم


چرا من در حامی باش هستم؟

جذب سرمایه مساوی ست با تولید محتوای با کیفیت

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند