hero2

پادکست گپ کست

پادکست گپ کست
ساخته شده در Invalid date
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

پادکست گپ کست یک پادکست گفت وگو محور وخودمونی هست که  هر هفته بایک موضوع  متفاوت  و یا حتی مهمان های متفاوت منتشر  می شود و هر دفعه یک مهمان و هرفته یک میزگر د عالی

چرا من در حامی باش هستم؟

گپ کست در ایران یک رسانه آزاد فراتر از هر رسانه ای فعالیت می کند تا حرف دل مردم را منتشر کند پادکست گپ کست قرار است مردم ایران را لحظاتی از روز گار تلخ امروز دور کند وانهار شاد کند 

و در نهایت در هر گفت وگو به اطلاعات وما وشما افزوده خواهد شد 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند