درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    پادکست گپ کست یک پادکست گفت وگو محور وخودمونی هست که  هر هفته بایک موضوع  متفاوت  و یا حتی مهمان های متفاوت منتشر  می شود و هر دفعه یک مهمان و هرفته یک میزگر د عالی

    چرا من در حامی باش هستم؟

    گپ کست در ایران یک رسانه آزاد فراتر از هر رسانه ای فعالیت می کند تا حرف دل مردم را منتشر کند پادکست گپ کست قرار است مردم ایران را لحظاتی از روز گار تلخ امروز دور کند وانهار شاد کند 

    و در نهایت در هر گفت وگو به اطلاعات وما وشما افزوده خواهد شد 

درحال بارگذاری صفحه...