درباره من:

 • قلمدان چیه و چه فعاليتی می‌کنه؟

  قلمدان چی هست؟
  قلمدان یک دانشنامه‌ی آنلاین فونت فارسی‌ست. دانشنامه‌ی قلمدان، تمامی آثار استاندارد دسته‌بندی قلم فارسی را فارغ از هرگونه انتخاب دستی، معرفی خواهدکرد.

  قلمدان یک پروژه‌ی عام‌المنفعه‌ست و توسط جامعه‌ی علاقه‌مندان و دیزاینرهای حوزه‌ی قلم فارسی، توسعه داده می‌شود.

  دانش‌نامه‌ی قلمدان، هیچ قلمی را تهیه و توزیع نمی‌کند. نام ناشر و دیزاینر هر قلم، به همراه لینک خرید/دانلود، در هر برگه‌ی محصول قید شده‌است.


  چرا قلمدان صفحه‌ی حامی باش داره؟

  قلمدان، پروژه‌ای غیرانتفاعی‌ست که توسط نهاد یا فاندری خاصی حمایت نمی‌شود.

  در نتیجه، تمامی هزینه‌های اجرا و توسعه برعهده‌ی گرداننده‌ی قلمدان‌ست.

  حمایت‌های دریافتی در حامی‌باش، صرف بروزرسانی و نگهداری پروژه‌ی قلمدان خواهدشد.

درحال بارگذاری صفحه...