شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • حیاط کافه و مکعب گربه ی کافهمن کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    من گلنوشم و ۲۷ سالمه و تو کافه کار می کنم و تو کافه ای که کار میکنم هم زندگی میکنم و هم نقاشی میکشم و البته اگه بخوام از فضا توصیف کنم خونه ای قدیمی حیاط دار  ته یک کوچه بن بست توپس کوچه های تهران، که یک درخت انگور داره و اتاقی که به من تعلق داره زیر زمین خونه هست با دو تا پنجره ی زیبا... 

    چرا من در حامی باش هستم؟

    دوست دارم نمایشگاه برگذار کنم و کارهایم را نمایش بدم. میخواهم در مهارت نقاشی آنقدر پیشرفت کنم تا بتوانم دقیقا تصاویر ذهنم را با قلم ترسیم کنم.چون نقاشی تنها روزنه ی ارتباط من با دنیای بیرونه


درحال بارگذاری صفحه...