hero2

گورخر میم

گورخر میم
ساخته شده در 1400/4/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

برای خرید پدر.بدخاهاتون😳🗿

بمولا ک بمولا🗿🍻

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

میم میسازم🤝🏽


چرا من در حامی باش هستم؟

این چ سوالیه 😐😑 برای اینکه حمایت بشم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند