درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنید.

    من امینی مهندس کامپیوتر عاشق هنر و موسیقی ،با توانایی به ارث رسیده از پدربزرگم در زمینه کار باچوب و هنر های دستی در تلاش برای ارائه آموزش رایگان در زمینه موسیقی و هنر و همچنین طراحی و ساخت گیتار و الکترونیک و باقی حرفه ها در خدمت شما عزیزان هستیم .


    چرا من در حامی باش هستم؟

    در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

درحال بارگذاری صفحه...