hero2

S.Artist

S.Artist
ساخته شده در 1398/7/26
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنید.

من امینی مهندس کامپیوتر عاشق هنر و موسیقی ،با توانایی به ارث رسیده از پدربزرگم در زمینه کار باچوب و هنر های دستی در تلاش برای ارائه آموزش رایگان در زمینه موسیقی و هنر و همچنین طراحی و ساخت گیتار و الکترونیک و باقی حرفه ها در خدمت شما عزیزان هستیم .


چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند