شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من . محمد علی تورماژیون به همراه همسرم، پگاه غربی فرد 

    سفری پنج ساله و با کوله را به دور دنیا را شروع کردیم، 

    تو این سفر خبری از هتل، رستوران و هواپیما نیست، در کل ما کولی های مدرنی هستیم که داریم میچرخیم  تا فرهنگ ها، هنر ها، غذا ها، طبیعت ها موسیقی ها و دج های بقیه مردم دنیارو ببینیم و با شما به اشتراک بگذاریم... درحال بارگذاری صفحه...