hero2

👀 حاج میم هستم دا 🐸💚

👀 حاج میم هستم دا 🐸💚
ساخته شده در 1400/8/23
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

هدف ما 🦏👇

تبلیغات تو پیج های بزرگ دیگه 👀🤝

من کی ام؟!

سلام دا 👀

من حاج میمم 🐸 

یه میمر فارسی که کارش خندوندن شماهاست و میخواد ک همیشه با میم های حق و سمیش شماهارو خوشحال کنه یا حتی بخندونه🤣😂🤝


چرا در حامی باش هستم؟!

من برای ادامه راهم و پیشرفت بیشتر نیاز دارم ک از طرف شما حاج میمی ها حمایت بشم 👀🤝

و بتونم از این طریق پیجم رو گسترش بدم 🗿🦏🤝

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند