شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

  حمایت از حیوانات به خصوص در کشور ما ، که اکثراً توسط تیم های  مردمی صورت میگیره یک نیازه مبرم هست.

  اینکه در کجا چه کمکی بشه متفاوته ، به حیوانات بی سرپرست شهری باید غذا رسانی بشه ، از حیوانات خارج شهر و جنگلی می بایست محافظت بشه...


  چرا من در حامی باش هستم؟

  من به نوبه خودم در این امر مهم، در تلاشم با خرید و غذارسانی و کمک رسانی و ...

  ولی حمایت مستمر نیاز به منابع مالی دارد...

  نیاز به دستان پر مهر دارد...

درحال بارگذاری صفحه...