hero2

حمایت از طبیعت و حیوانات

حمایت از طبیعت و حیوانات
ساخته شده در 1400/4/28
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

حمایت از حیوانات به خصوص در کشور ما ، که اکثراً توسط تیم های  مردمی صورت میگیره یک نیازه مبرم هست.

اینکه در کجا چه کمکی بشه متفاوته ، به حیوانات بی سرپرست شهری باید غذا رسانی بشه ، از حیوانات خارج شهر و جنگلی می بایست محافظت بشه...


چرا من در حامی باش هستم؟

من به نوبه خودم در این امر مهم، در تلاشم با خرید و غذارسانی و کمک رسانی و ...

ولی حمایت مستمر نیاز به منابع مالی دارد...

نیاز به دستان پر مهر دارد...

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند