hero2

هی مد

هی مد
ساخته شده در 1401/8/23
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

کمک به بهبود تنفس کودکان ایران زمین

هی مِد

پلتفرم جامع بیماری های تنفسی

ما می کوشیم تا با ارائه راه حل های هوشمند در حوزه آموزش ، مدیریت و کنترل بیماری تنفسی همراه شما باشیم تا با کیفیت دلخواه خود زندگی کنید.
 

چرا من در حامی باش هستم؟

ما اینجا هستیم تا از حمایت دستان یاری بخش افرادی که سلامت جامعه برای آن ها الویت و اهمیت دارد کمک بگیریم و نقش کوچکی در زمینه مدیریت بیماری های مزمن تنفسی برای نیازمندان ایفا کنیم

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند