hero2

هیستوری‌پنل

هیستوری‌پنل
ساخته شده در 1399/3/23
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

با خواندن تاریخ و بررسی روند‌های تاریخی سعی می‌کنم برای مخاطبان پادکست تصویر بزرگ‌تری از اتفاقات تاریخی ایران خلق کنم.


چرا من در حامی باش هستم؟

برای پیشرفت و استمرار در هر کار، حمایت‌های مالی می‌تواند مؤثر باشد. با کمک‌های شما ـ حتی اگر ناچیز باشد ـ به من در انجام کارم دلگرمی خواهید داد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند