شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    با خواندن تاریخ و بررسی روند‌های تاریخی سعی می‌کنم برای مخاطبان پادکست تصویر بزرگ‌تری از اتفاقات تاریخی ایران خلق کنم.


    چرا من در حامی باش هستم؟

    برای پیشرفت و استمرار در هر کار، حمایت‌های مالی می‌تواند مؤثر باشد. با کمک‌های شما ـ حتی اگر ناچیز باشد ـ به من در انجام کارم دلگرمی خواهید داد.

درحال بارگذاری صفحه...