شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟


  در سلام ثبت نام به هنرمندان کمک می کنیم تا بهترین جشنواره های ملی و بین المللی را پیدا کنند و در آن ها به راحتی شرکت نمایند.

  همچنین با ایجاد سیستم آنلاین مدیریت رویداد و داوری آثار به بهتر اجرا شدن و کاهش هزینه جشنواره ها کمک می کنیم.


  چرا من در حامی باش هستم؟

  با استفاده از حمایت شما می توانیم هنرمندان بیشتری را کمک کنیم و باعث افزایش آگاهی و توجه مجامع هنری جهانی به هنرمندان داخلی بشویم.

  ما برای ترجمه فراخوان ها و آموزش های هنری به حمایت شما نیاز داریم

درحال بارگذاری صفحه...