hero2

سلام ثبت نام

سلام ثبت نام
ساخته شده در 1399/9/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟


در سلام ثبت نام به هنرمندان کمک می کنیم تا بهترین جشنواره های ملی و بین المللی را پیدا کنند و در آن ها به راحتی شرکت نمایند.

همچنین با ایجاد سیستم آنلاین مدیریت رویداد و داوری آثار به بهتر اجرا شدن و کاهش هزینه جشنواره ها کمک می کنیم.


چرا من در حامی باش هستم؟

با استفاده از حمایت شما می توانیم هنرمندان بیشتری را کمک کنیم و باعث افزایش آگاهی و توجه مجامع هنری جهانی به هنرمندان داخلی بشویم.

ما برای ترجمه فراخوان ها و آموزش های هنری به حمایت شما نیاز داریم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند